Historien om IPv6

Introduktion

Internet Protocol version 6 (IPv6) är det senaste protokollet för internetadressering. Det utvecklades av Internet Engineering Task Force (IETF) för att ersätta det äldre IPv4-protokollet, vars adressutrymme började ta slut.

Varför IPv6 skapades

IPv4 har ett adressutrymme på ungefär 4,3 miljarder adresser. Med tanke på den ökande användningen av internet och behovet av nya IP-adresser började denna begränsning bli ett allt större problem. För att lösa detta infördes IPv6, som har ett betydligt större adressutrymme.

Förändringar från IPv4 till IPv6

IPv6-adresser är 128 bitar långa, jämfört med 32 bitar för IPv4. Detta ökar antalet möjliga adresser dramatiskt. IPv6 inkluderar också förbättringar som förenklad pakethantering och bättre stöd för kryptering och autentisering.

IPv6-adressstruktur

En IPv6-adress består av åtta grupper av fyra hexadecimala siffror, separerade av kolon. Till exempel kan en IPv6-adress se ut så här: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Det finns även regler för att förkorta adresser genom att ta bort ledande nollor och ersätta sekvenser av nollgrupper med "::".

Utbredning av IPv6

Trots att IPv6 introducerades 1998 har utbredningen gått långsamt. Många internetleverantörer, företag och hemanvändare har fortfarande inte övergått till det nya protokollet. Detta beror på kostnaderna och komplexiteten i övergången, men också på att man kan fortsätta använda IPv4 genom tekniker som adressöversättning (NAT).

IPv6 och säkerhet

IPv6 inkluderar inbyggd stöd för IPsec, ett protokoll för säker kommunikation över IP-nätverk. Även om IPsec också finns tillgängligt för IPv4, är det oftast ett tillägg snarare än en inbyggd funktion.

Framtiden för IPv6

Trots långsam adoption fortsätter utbredningen av IPv6 att öka. Dess betydelse kommer sannolikt att växa i takt med IoT (Internet of Things), där miljarder av enheter kommer att behöva unika IP-adresser. Med dess utökade adressutrymme och inbyggda säkerhetsfunktioner, är IPv6 väl positionerat för att möta internets framtid.