Fördjupad information om IPv6

Inledning

IPv6, eller Internet Protocol version 6, är den senaste versionen av internetprotokollet som utformats för att ersätta den nuvarande versionen, IPv4. IPv6 introducerades för att lösa problemet med att IPv4-adresserna håller på att ta slut.

Varför IPv6?

IPv6 erbjuder ett nästan obegränsat antal IP-adresser, vilket gör det möjligt för fler enheter och webbplatser att ha unika adresser. Detta är särskilt viktigt i en tid då allt fler enheter ansluts till internet. Läs mer om detta på vår sida om Internetinfrastruktur.

Skillnader mellan IPv4 och IPv6

IPv6 skiljer sig från IPv4 på flera sätt. Förutom det större antalet tillgängliga adresser, har IPv6 också inbyggda säkerhetsfunktioner och förbättrad prestanda. Läs mer om säkerhetsaspekterna på vår sida om Säkerhet och IP-adresser.

Övergången till IPv6

Övergången till IPv6 är en pågående process. Många internetleverantörer och företag har redan börjat använda IPv6, men det finns fortfarande många som använder IPv4. Denna övergång kommer att påverka alla som använder internet.

IPv6 och framtiden

Med införandet av IPv6 kan vi förvänta oss att se en fortsatt tillväxt av internet och nya innovationer. Med nästan obegränsade IP-adresser kommer vi att kunna ansluta fler enheter och skapa mer avancerade nätverk.